Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tarvainen, Tanja
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Valoon perustuva nanoteranostiikka
Päätös 314411
Päätöspvm 20.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 349 472
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Jotta syöpähoitoihin liittyviä kirurgisten toimenpiteiden riskejä ja säteilyhoitojen säteilyrasitusta pystyttäisiin vähentämään, kehitetään aktiivisesti uusia entistä tehokkaampia hoitomuotoja. Näiden hoitomuotojen haasteena on vaikutusten rajoittaminen syöpäkasvaimiin ja –soluihin. Hoitovasteen tehokkuutta monitoroidaan erillisenä toimenpiteenä. Erityisesti personoidun hoidon kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että sekä terapia että diagnostiikka voitaisiin yhdistää, ja vieläpä siten, että ne pystyttäisiin suorittamaan samalla laitteistolla. Tutkimushanke pureutuu juuri tähän problematiikkaan. Hankkeessa toteutetaan ensimmäiset askeleet puhtaasti valoon perustuvan laitteiston, jossa hyödynnetään fototermistä terapiaa ja tomografiakuvantamista, kehitystyössä.