Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nissinen, Ilkka
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Yksittäisiä fotoneja havaitsevan detektorin kehittäminen yhdenaikaiseen merkkivapaaseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan
Päätös 314404
Päätöspvm 20.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 488 564
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiat ovat yleisiä menetelmiä selvittää materiaalien kemiallista koostumusta. Ramanspektri kertoo materiaalin molekyylirakenteesta, kun taas fluoresenssin elinaika antaa tietoa molekyylien elektronien relaksaatioajoista. Yhdessä nämä spektroskopiat antavat laajempaa tietoa materiaalianalyysiin, kuin että niitä käytettäisiin erikseen. Tässä projektissa kehitetään yksittäisiä fotoneja havaitseva Geiger -detektorimatriisi, joka tallentaa näytteeltä kerättyjen fotonien aikamerkit tarkasti mahdollistaen fotonien aikatason jakauman määrittämisen, josta molemmat spektrit voidaan määrittää vaikeasti tunnistettavista biologisista näytteistä. Teknologia testataan tässä työssä lisäksi kehitettävän monipistemittapään kanssa eri sovelluksissa. Teknologia mahdollistaa merkkivapaiden lääketeollisuuden ja teollisuuden prosessien seurannan monesta pisteestä ja ilman valvojan altistumista prosessin kehittämille vaarallisille aineille prosessilinjalla.