Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vainio, Markku
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusaihe Yleiskäyttöinen sähkömagneettisen säteilyn ilmaisin
Päätös 314363
Päätöspvm 20.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 488 928
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
UNIDET-hankkeessa kehitetään yleiskäyttöinen sähkömagneettisen säteilyn ilmaisin. Ilmaisin perustuu valoakustiseen ilmiöön, ja sitä voidaan käyttää niin pienten kuin suurten tehotasojen tarkkaan mittaamiseen laajalla spektrialueella, aina näkyvän valon alueelta pitkälle infrapuna- ja THz-alueelle. Ilmaisin avaa uusia mittausmahdollisuuksia paitsi tieteellisessä tutkimuksessa, myös useissa terveys- ja turvallisuusteknologian sovelluksissa, kuten terveydelle haitallisten ja vaarallisten kaasumaisten yhdisteiden havainnoinnissa ja analysoinnissa.