Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Setälä, Maija
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa
Päätös 312671
Päätöspvm 11.09.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 1 572 658
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) käsittelee lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa ja hallinnossa. Vaikka inhimillisen toiminnan vaikutuksista on paljonkin informaatiota, sitä ei oteta riittävästi huomioon päätöksenteossa. PALO rakentuu huippuluokan perustutkimukselle pyrkimyksissään vahvistaa demokratiaa. Se kehittää pitkän aikavälin vaikutukset paremmin huomioivia, deliberatiivisia osallistumiskäytäntöjä, joita voidaan soveltaa Suomessa ja muualla. PALO on monitieteinen hanke, jossa on mukana politiikan tutkijoita, ympäristötutkijoita, filosofeja, psykologeja ja käyttäytymistaloustieteilijöitä sekä joukko yhteistyötahoja. WP1 keskittyy pitkän tähtäimen päätöksenteon filosofisiin ja käyttäytymistieteellisiin perusteisiin. WP2 analysoi nykyisten hallintamuotojen ongelmia. WP3 ja 4 suunnittelevat kansalaisosallistumisen mekanismeja hallinnon eri tasoilla. WP5 koskee vuorovaikutusta sidosryhmien ja suuren yleisön kanssa.