Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lahti, Jari M T
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Varhainen ympäristö, epigenomi ja genomi hermoston kehityksen ennustajina
Päätös 311617
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Varhainen altistuminen haitallisille ympäristövaikutuksille raskauden tai lapsuuden aikana voi vaikuttaa hermostolliseen kehitykseen. Tällaisia vaikutuksia on löydetty kognitiivisiin taitoihin ja hermostoperäisiin sairauksiin, kuten autismi tai tarkkaavaisuushäiriöt. Tässä projektissa tutkitaan pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP), äidin kilpirauhashormonin, inflammaation ja folaattitason yhteyttä lapsen hermoston kehitykseen. Tutkimme myös välittävätkö epigeneettiset tekijät ja muokkaako lapsen genotyyppi näitä yhteyksiä. Lisäksi tutkimme onko lapsen epigeneettisillä tai geneettisillä piirteillä yhteyksiä varhaisiin altistumisiin tai myöhempiin hermostollisiin piirteisiin. Tutkimus toteutetaan ainutlaatuisissa laajoissa Suomalaisissa kohorteissa yhdessä laajojen kansainvälisten konsortioiden kanssa. Tutkimuksen tulokset auttavat hermostollisen kehityksen häiriöiden ennaltaehkäisyssä ja terveen vanhuuden edistämisessä.