Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Luomanen, Petri T J
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Varhaisen kristillisyyden leviäminen kulttuurievoluution näkökulmasta
Päätös 311521
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tähtäimenä on täyttää aukko uskonnon kulttuurievoluutiota koskevassa keskustelussa yhdistämällä meta-tason evoluutio-analyysi konkreettisiin historiallisiin tapaustutkimuksiin. Projekti testaa kahta päähypoteesia: 1) Varhaiskristillisillä ryhmillä (tai joillakin niistä) oli valintaetu toisiin samassa kulttuurikontekstissa toimiviin uskonnollisesti suuntautuneisiin ryhmiin nähden, 2) Joillakin kristillisillä sosiaalisilla ryhmillä ja tekstitraditioilla oli valintaetu toisiin samassa kontekstissa toimiviin kristillisiin ryhmiin nähden. Projektin tapaustutkimukset käsittelevät: a) Paavalilaisen kristinuskon leviämistä kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana, b) Muotoutumassa olevan kristillisen moraalin sekä eettisen diskurssin vaikutusta kristinuskon leviämiseen, c)Varhaiskristillisten evankeliumien ja käsikirjoitusten leviämistä, d) varhaiskristillisten seurakuntien vertailua suhteessa kreikkalais-roomalaisiin yhdistyksiin.