Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Koponen, Ismo T
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Tieteellisen abstraktin tiedon oppiminen korkeakoulutuksessa: Relationaaliset käsiterakenteet ja niiden dynamiikka
Päätös 311449
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke keskittyy edistyneen tiedon oppimiseen. Oppijan tietoa lähestytään relationaalisen käsiteteorian kautta, jossa käsitteet ovat osa relaatioiden verkostoa ja joka oppimisen aikana muuttuu dynaamisesti. Tutkimuksen kontekstina on fysiikan käsitteiden ja käsitteellisten rakenteiden oppimiseen mutta tulokset ovat yleistettävissä myös muun tieteellisen tiedon oppimiseen. Tutkimuksen tavoitteena selvittää keskeisemmät relaationaliset rakenteet, joita oppija konstruoi ja hyödyntää oppiessaan kehittynyttä tieteellistä tietoa. Tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena on kehittää oppimisratkaisuja, jotka tukevat oppijoiden tiedon rakentamista sekä kriittistä ja arvioivaa ajattelua. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää tietoa käsitteiden välisistä relationaalisista rakenteista ja niiden välisestä dynamiikasta oppimisessa. Tämä tieto on erityisen keskeistä kun suunnitellaan opetuksellisia ratkaisuja luonnontieteiden yliopistotasoisessa koulutuksessa.