Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Laukkanen, Tommi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Ekoinnovaatioiden omaksuminen: kansainvälinen pitkittäistutkimus
Päätös 311346
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 400 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ekoinnovaatioiden hidas leviäminen markkinoille on yleinen ongelma. Tämä tutkimus pyrkii selittämään ongelmaa kehittämällä ekoinnovaatioiden omaksumisen pitkittäistutkimusmallin. Tutkimus tarkastelee kuluttajien arvojen vaikutusta 1) ekoinnovaatioiden sosiaaliseen hyväksyttävyyteen, 2) kommunikaatioon ja mielipidejohtajuuteen, 3) tuoteominaisuuksien preferensseihin ja 4) innovaatioiden omaksumiseen. Tutkimus yhdistää liiketaloustieteen ja metsätieteen teorioita sekä käyttää monipuolisia tutkimusmenetelmiä kolmesta maasta kerättävän aineiston analysointiin. Tulokset lisäävät tietoa siitä kuinka 1) edistää laajaa ekoinnovaatioiden hyväksyntää, 2) markkinointitoimenpiteitä tulisi kohdistaa käyttöönoton lisäämiseksi ja 3) tukea julkista politiikkaa omaksumisen esteiden minimoimiseksi. Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitos ja Metsätieteiden osasto yhteistyössä intialaisen M.S. Swaminathan Research Foundationin ja hollantilaisen Wageningen yliopiston kanssa.