Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Tienari, Janne
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Julkisen sektorin uudistuminen ja kaupunkien strategisoituminen
Päätös 311331
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 470 474
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan strategiatyön käytäntöjen kasvavaa merkitystä kaupunkiorganisaatioiden uudistumisessa – kaupunkien “strategisoitumista”. Kaupungeissa tulevat selkeimmin esiin monet nykyajan tärkeimmistä ongelmista, sekä yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehittymisen että elämänlaadun saralla. Tämä hanke pyrkii lisäämään ymmärrystämme rationalistisen, kilpailuun keskittyvän strategianäkökulman vaikutuksia kuntaorganisaatioihimme. Tämä hanke osallistuu strategiakäytäntöjen tutkimuskeskusteluun, kolmen kaupungin strategiatyötä koskevan 11 vuoden ja 11 000 sivun seuranta-aineiston perusteella. Hanke 1) selvittää erilaisten hallintaparadigmojen yhteisvaikutuksia kaupunkien strategiatyöhön, 2) kuvailee kuntastrategiaa kielipelinä ja pelillistyneenä käytäntönä, ja 3) tutkii kaupunkistrategian käyttöä nykyaikaisen palvelutuotannon relationaalisissa suhdeverkoissa.