Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pirjatanniemi, Elina
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Särlösningar för särskilt utsatta - från universella mänskliga rättigheter till skyddet av de mest behövande?
Päätös 311297
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Begreppet ”utsatthet” används ofta idag inom människorättsjuridiken för att understryka att vissa personer behöver mer skydd än andra. Som ett rättsligt begrepp är utsatthet dock omtvistat. Syftet med projektet ”Särlösningar för särskilt utsatta - från universella mänskliga rättigheter till skyddet av de mest behövande?” (Åbo Akademi, Institutet för mänskliga rättigheter) är att kritiskt granska den roll utsatthet spelar inom människorättsjuridiken. Är fokusen på utsatthet en del av en mer allmän trend mot särlösningar? Genom diskursanalys dekonstruerar projektet begreppet ”utsatthet” för att bättre förstå dess roll inom juridiken samt för att problematisera en okritisk användning av begreppet. Utsatthet granskas från tre olika synvinklar: specialarrangemang, exkludering och inkludering, och makt. Syftet är att uppnå en mer analytisk förståelse om hur utsatthet kan fungera som variabel inom juridiken samt att lägga fram förslag för begreppets operationalisering.