Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Priimägi, Arri
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusaihe Supramolekulaarinen elektroniikka
Päätös 311142
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 469 599
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Viime vuosikymmenten aikaiset teknologiset mullistukset ovat muuttaneet yhteiskuntaamme ja elämäntapojamme monin tavoin. Tulevaisuuden teknologialäpimurrot tulevat ratkaisemaan ihmiskunnan keskeisiä ongelmia liittyen energian tuotantoon, luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, terveydenhuoltoon ja digitalisaatioon. Usein uusien teknologialäpimurtojen taustalla on materiaaliteknologinen perustutkimus, mitä ilman uusia läpimurtoja ei synny ja mitä tämäkin projekti pitää sisällään. Johtoajatuksenamme on kehittää uudenlaisia orgaanisia elektronisia materiaaleja, joissa hyödynnetään halogeenisidosta orgaanisten puolijohdemateriaalien molekyylitason itsejärjestymisen ohjaamiseksi. Tätä kautta pyrimme ohjaamaan myös materiaalien elektronisia ominaisuuksia. Projekti on luonteeltaan perustutkimusellinen, mutta uskomme sillä olevan monenlaisia vaikutuksia orgaanisten ja tulostettavien eletronisten komponenttien toiminnan tehostamisessa.