Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Narkilahti, Susanna
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen
Päätös 311017
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 400 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoite on luoda modulaarinen solukasvatusjärjestelmä jossa pyritään epilepsian in vitro mallintamiseen. Integroitujen sensoreiden ja mikroelektrodimatriisin avulla epileptinen ilmiö voidaan mitata toiminnallisella tasolla. Erityisten mikroympäristöjen avulla solujoukkojen sijainti saadaan paremmin vastaamaan todellisia hermoverkkoja aivoissa. Mikrofluidististen kanavien avulla voidaan paremmin kontrolloida kasvatusliuosten kulkua sekä mahdollistaa kohdennetut lääke-aine syötöt. Kehitetty modulaarinen järjestelmä toimii itsenäisenä platformina epilepsian monitorointiin in vitro olosuhteissa. Järjestelmä on hyödyllinen, tällä hetkellä puuttuva, työkalu epilepsian mekanismien tutkimukseen, lääkeaine kehitykseen ja testaukseen, toksikologiseen testaukseen ja personoitujen terapioiden kehittämiseen.