Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kunnari, Sari
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Puheen havaitseminen ja puhutun kielen taidot 4-6 vuoden ikäisillä sisäkorvaistutteita ja kuulokojeita käyttävillä lapsilla
Päätös 311002
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomenkielisten, vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovikaisten sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja keskivaikeasti tai vaikeasti kuulovikaisten, kuulokojeita käyttävien lasten puheen havaitsemista ja puhutun kielen taitoja. Hanke jatkaa ja laajentaa aiempaa prospektiivista monikeskustutkimusta. Lasten puheen havaitsemista ja puhutun kielen taitoja arvioidaan testein ja spontaanipuheesta tehtävien analyysien avulla vuosittain lasten ollessa 4-6-vuotiaita.