Academy of Finland
Funding decision
 
Applicant / Contact person Rinne, Juha
Organisation University of Turku
Project title Translational approaches in the diagnosis and treatment of Alzheimer´s disease
Decision No. 310962
Decision date 28.04.2017
Funding period 01.09.2017 - 31.08.2021
Funding 448 849
WebFOCUS Report
Project description
Alzheimerin tauti (AT) on yleisin muistisairaus. AT:a sairastavia henkilöitä on Suomessa n. 130 000. Tulevaisuudessa väestön ikääntyessä AT:n merkitys lääketieteellisenä, sosiaalisena ja taloudellisena ongelmana yhä kasvaa. Tämän tutkimus kehittää menetelmiä toteamaan AT-prosessi mahdollisimman varhain. Tämä tapahtuu yhdistämällä koe-eläintutkimuksia, kliinistä tutkimusta, neuropsykologisia tutkimuksia, aivojen kuvantamista (positroniemissiotomografia, magneettikuvaus). Uusia Alzheimer-prosessin kuvantamismerkkiaineita on kehitetty ja kehitellään tässä projektissa. Uusien merkkiaineiden käyttökelpoisuus varmistetaan koe-eläintutkimuksissa. Useita lisääntyneessä AT:n riskissä olevia henkilöryhmiä tutkitaan selvittämällä aivojen tulehdusreaktiota (neuroinflammaatio), mahdolllisia amyloidi- tai tau-valkuaisaineen kertymiä tai muutoksia aivojen noradrenaliinivälittäjäainejärjestelmässä. Tuloksia hyödynnetään AT:n taudin varhaisessa toteamisessa sekä hoitojen kehittämisessä.