Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Korkeamäki, Timo
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Toimitusjohtajan liikkuvuuden merkitys yritykselle
Päätös 310930
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 445 412
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yritykset pyrkivät yleisesti sitomaan johtoporrastaan ja siten rajoittamaan johtajiensa liikkuvuutta mm. pitkillä työsopimuksilla, viivästetyillä bonusrakenteilla ja kilpailun kieltävillä lausekkeilla. Kyseenalaistamme tässä projektissa tämän yleisen käytännön ja tutkimme tukeeko johtajien liikkuvuuden rajoittaminen yhtiöiden tavoitetta maksimoida osakkeenomistajiensa varallisuus. Tutkimme myös vaikuttaako johtajien liikkuvuuden rajoittaminen talouskasvuun. Liikkuvuuden rajoittaminen nimittäin sitoo johtajan osaamispääomaa yritykseen, mikä helposti vaikuttaa hänen riskinottohalukkuuteen, tehden johtajista varovaisia.