Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Thomas, Suzie
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe SuALT: yhteisöllinen tutkimusinfrastruktuuri arkeologisille löydöille linkitetyn avoimen tiedon avulla
Päätös 310854
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT) on monitieteinen hanke, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen (citizen science). Arkeologisten löytöjen kasvu tuo haasteita tutkijoille ja kokoelmien ylläpitäjille, eikä metallinetsinnän suosion kasvaessa löytöjen luettelointia voida jättää viranomaisten vastuulle. Metallinetsijät tarvitsevat tietoa lainsäädännöstä ja arkeologiasta, sekä helppokäyttöisiä työkaluja löytöjen ilmoittamiseen ja rakenteisen metatiedon tuottamiseen. Viranomaiset, tutkijat ja kansalaiset tarvitsevat työkaluja tiedon hakuun ja analysointiin hyödyntääkseen sitä. Hankkeessa huomioidaan eri kokoelmatietojen välinen yhteentoimivuus, koska löytöihin liittyvää aineistoa on saatavilla olemassa olevissa kokoelmissa. Kehitettäviä menetelmiä ja open source ohjelmistoja voidaan hyödyntää muillakin kulttuurialan kansalaistieteen alueilla.