Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nykter, Matti
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kromatiinin rakenteen ja säätelyalueiden rooli eturauhassyövän etenemisessä
Päätös 310829
Päätöspvm 28.04.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 121 692
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Viime vuosien aikana useat kansainväliset konsortiot ovat selvittäneet syöpägenomeissa tapahtuvia muutoksia tavoitteena tuottaa uusia ratkaisuja syöpätautien hallintaan. Kuitenkin kokonaiskuva siitä, miten genomien muutokset yhdessä mahdollistavat syövän kehittymisen aggressiiviseksi on hyvin vajavainen. Syövän kehityskulun tarkemmaksi ymmärtämiseksi tulemme mittaamaan kromatiinin muutoksia syöpäkasvaimissa ja laskennallisen analyysin avulla luomme malleja sille miten syöpägenomeissa tapahtuvat muutokset muuntavat solujen säätelyjärjestelmää. Keskitymme erityisesti aggressiivisen eturauhasyövän kehittymisen ymmärtämiseen ja tätä varten tuotamme tutkimuksen vaatimaa uudenlaista mittausdataa, kehitämme tarvittavia laskennallisia menetelmiä ja varmennamme tärkeimmät löydökset kokeellisesti.