Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kumpulainen, Kristiina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Tekemällä oppiminen: Oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittyminen koulujen värkkääjäpajoissa
Päätös 310790
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 360 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke tarkastelee nuorten oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittymistä kouluihin rakennetuissa värkkääpajoissa. Värkkääjäpajat edustavat uuden opetussuunnitelman mukaisia avoimia, luovia, toiminnallisia ja monialaisia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat hyödyntää digitaalisia välineitä ja teknologioita itselle ja yhteisöille tärkeiden projektien työstämiseen. Tutkimus toteutetaan kahdessa pääkaupunkiseudun peruskoulussa yhden lukuvuoden aikana videoimalla, havainnoimalla ja haastattelemalla sekä analysoimalla kouluja kuvaavia dokumentteja. Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa siitä, kuinka osallistuminen koulujen värkkääjäpajojen toimintaan tukee nuorten oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittymistä. Hankkeen tuloksena syntyy tutkimukseen perustuvia monipuolisia lasten digitaalista osaamista tasa-arvoisesti edistäviä toimintamalleja. Hanke tuottaa myös ymmärrystä digitaalisen osaamisen kehittymisestä, sen tukemisesta ja arvioinnista.