Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Penttilä, Seppo
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kansainvälinen verojärjestelmä murroksessa
Päätös 310747
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kansainvälisen vero-oikeuden järjestelmä on monella tapaa vanhentunut. Tunnettu esimerkki tästä on kansainvälisten konsernien harjoittama aggressiivinen verosuunnittelu. Viime vuosina keskeiset kansainväliset poliittiset toimijat OECD, EU ja G20 ovat ryhtyneet toimenpiteisiin kansainvälisen verojärjestelmän "vikojen korjaamiseksi". Lähtökohtana muutoksessa on kahdenvälisiin verosopimuksiin perustuvan nykyjärjestelmän korvaaminen maailmanlaajuisesti sovellettavilla verostandardeilla. Oikeustieteellisestä näkökulmasta kysymys on paradigman muutoksesta kansainvälisessä vero-oikeudessa. Tutkimushankkeen tavoitteena on syventää ymmärrystä tähän perustavanlaatuiseen muutokseen liittyvistä teoreettisista ja käytännöllisistä kysymyksistä. Tutkimushanke tuottaa suoraan hyödynnettäviä tuloksia lainsäätäjälle, tuomioistuimille, tutkijoille ja yrityksille. Tutkimushanketta johtaa professori Seppo Penttilä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta.