Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Nordberg, Camilla C
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Att göra makt och medborgare - 'invandarfamiljen' som moralisk och social kategori inom välfärdsprofessionalla byråkratier i omvandling
Päätös 310610
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Denna kollaborativa etnografiska studie undersöker maktasymmetrier i möten mellan välfärdsprofessionella och den sociala kategorin 'invandrarfamiljen' i huvudstadsregionen i Finland. Det mångprofessionella projektet skall analysera ett omfattande material för att klargöra hur maktasymmetrier påverkar medborgarskapande: deltagande observationer av institutionell praktik, intervjuer, offentliga diskurser och professional litteratur producerad för och av socialarbetare.