Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Heinonen, Tuula
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Toiminnallinen ihmisolupohjainen sydänmalli biolääketieteelliseen tutkimukseen ja testaukseen
Päätös 310347
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 344 213
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ihmisen sydänvaikutukset tutkitaan tyypillisesti käyttäen koe-eläimiä, vaikka tiedetään, että eläinten ja ihmisen biologiset vasteet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Näin ollen eläinmallit eivät välttämättä kuvaa vaikutusta ihmisessä ja siksi tarvitaan ihmisen sydäntä mallintavia kudosmalleja kemikaaliturvallisuuden testaukseen, lääkekehitykseen ja biolääketieteelliseen tutkimukseen. Tässä projektissa kehitetään ihmisperäisiä soluja käyttäen toiminallinen sydänkudosmalli, joka sisältää solukomponenttien lisäksi teknisiä ratkaisuja sydämen lyöntivoiman ja –tiheyden sekä sähkökäyrän mittaamiseen. Lisäksi mallin fysikaalis-kemiallisia olosuhteita seurataan. Mallia voidaan jatkokehittää sydäntautispesifiseksi kudosmalliksi.