Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lehtinen, Erno
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Adaptiivisen rationaalilukujen osaamisen edistäminen
Päätös 310338
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Myöhäisteollisen yhteiskunnan muutokset työn luonteessa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä vaikuttavat niihin tietoihinja taitoihin, mitä ihmiset tarvitsevat työssä ja jokapäiväisessä elämässään. Myös matematiikan osaamisvaatimukset muuttuvat. Ihmisten pitäisi oppia käyttämään matematiikkaa joustavalla tavalla uusissa tilanteissa. ENADA projektin tavoitteena on ymmärtää teoreettisesti erityisesti murtolukuen ja desimaalilukujen kehitystä ja selvittää miten voidaan kehittää niiden osaamista joustaviksi ja helposti erilaisiin tilanteisiin mukautuvaksi taidoksi. Koulukokeilun yhteydessä kehitetään ja testataan pelillisiä ympäristöjä tällaisten matemaattisten taitojen kehittämisessä.