Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Keskustalo, Heikki
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Muuttuvien työtehtävien tukeminen digitaalisissa ympäristöissä sumeiden merkkijonomenetelmien avulla
Päätös 310278
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on ymmärtää sekä kehittää menetelmiä ja työkaluja digitaalisen kulttuuriperintöaineistojen loppukäyttäjien informaatiovuorovaikutuksen parantamiseksi. Tutkimus perustuu tehtäväperustaisen informaatiovuorovaikutuksen (TBII) paradigmalle. Menetelmiä ja työkaluja loppukäyttäjiä varten kehitetään tutkimalla digitoidun kulttuuriperintöaineiston käyttöä hakijoiden suorittaessa todellisia ja simuloituja työtehtäviä. Tutkimuksen keskiössä on ymmärtää vuorovaikutusta, työprosesseja ja hakutyyppejä informaatiointensiivisissä työtehtävissä, sekä kehittää menetelmiä vuorovaikutuksen tuloksellisuuden parantamiseksi.