Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Asplund, Rita
Organisaatio Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Tutkimusaihe Ylennykset, palkat ja työntekijöiden yritysten välinen liikkuvuus
Päätös 310229
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 452 013
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa laajennetaan ura- ja palkkadynamiikkaa koskevaa tutkimusta huomioimalla myös henkilöiden liikkuvuus työpaikkojen välillä. Tämä on yksi merkittäviä avoimia kysymyksiä henkilöstön taloustieteen piirissä. Hankkeen ensimmäisessä osassa tutkimme yritysten sisäisen urakehityksen ja yritysten välisen liikkuvuuden välistä yhteyttä kahdella toisiaan täydentävällä tavalla. Ensiksi, laajennamme urakehitystä koskevia teoreettisia malleja sisältämään myös yritysten välisen liikkuvuuden. Toiseksi, laajennamme ammattien välistä liikkuvuutta kuvaavia malleja käsittämään myös hierarkkisen urakehityksen. Hankkeen toisessa osassa kehitämme ja testaamme uusia menetelmiä erilaisten ylennyksiä kuvaavien mallien empiiriseksi erottelemiseksi. Aiemmin olemme näyttäneet, kuinka tietyt ylennysmallit voidaan erotella toisistaan. Tässä hankkeessa laajennamme näitä menetelmiä kattamaan useampia malliperheitä.