Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Paloniemi, Riikka
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Digitaalisen luonnonvaratiedon yhteiskäyttö – hallinnan malleja tiedon avautumiseen ja jakamiseen (GODICO)
Päätös 309979
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 391 738
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Avoimet, digitaaliset aineistot avaavat mahdollisuuksia innovaatioihin, jotka voivat vauhdittaa biotalouden kehitystä. Tässä tieteidenvälisessä tutkimuksessa lähestymme luonnonvaratiedon avautumista ja digitalisoitumista yhteiskunnallisesti hyväksyttyjen ja tehokkaiden politiikkakäytäntöjen näkökulmista. Lähdemme ajatuksesta, että tiedon tuotannon, ylläpidon ja käytön hallinnan toimivat ratkaisut löytyvät tiukan tekijänoikeudellisen sääntelyn ja täydellisen avoimuuden välistä, kuten yhteisresurssien hallinnan malleissa. Oletamme myös luonnonvaratiedon jakamisen käytäntöjen muotoutuvan eri toimijoiden, instituutioiden ja toimintamallien sekä luonnonvarojen itsensä välisessä vuorovaikutuksessa. Tarkastelemme Suomessa ja Kanadassa metsä- ja kosteikkoekosysteemejä koskevan tiedon hallintaa työpajatyöskentelyillä, haastatteluilla ja dokumenttianalyysillä. Tutkimus kehittää tiedon yhteiskäytön teoriaa ja tukee ajankohtaisia tiedon avaamisen ja digitalisaation politiikkaprosesseja.