Academy of Finland
Funding decision
 
Name Palmroth, Minna
Organisation University of Helsinki
Project title Towards Electron-scale Modelling of space Plasmas: Observations and global simulations (TEMPO)
Decision No. 309937
Decision date 20.06.2017
Funding,period 01.09.2017 - 31.08.2021
Funding 399 495
WebFOCUS Report
Project description
Viimeisimmät tulokset osoittavat, että elektroniskaalan fysiikka saattaa selittää vakavia havaintojen ja teorioiden välisiä ristiriitoja avaruusplasmafysiikassa. Teoriat perustuvat malleihin, joissa elektronien nopeusjakauma on kuvattu yksinkertaistaen, kun uusimmilla satelliiteilla havaitaan monimutkaisempia jakaumia. Hankkeessa tutkitaan elektronien nopeusjakaumia avaruusplasmoissa. Ensin selvitetään satelliittihavainnoista, millaisia nopeusjakaumia Maan lähiavaruudessa havaitaan, sekä miten hyvin havaitut jakaumat voidaan tuottaa maailman tarkimmalla suuren skaalan avaruusplasmasimulaatiolla, Vlasiaattorilla. Tämän jälken parannetaan Vlasiaattorin elektronimallia, jolloin voidaan laskea kaikkien hiukkaslajien jakaumafunktiot globaalissa simulaatiossa. Hanke tähtää useisiin tieteellisiin läpimurtoihin avaruusplasmafysiikassa ja sen lähitieteenaloilla astrofysiikassa ja fuusioplasmoissa, koska tärkeimmät plasmaprosessit näissä ja Maan lähiavaruuden plasmafysiikassa ovat samoja.