Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Herkman, Juha Pekka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Populismin valtavirtaistuminen (POVA)
Päätös 309547
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
POVA tutkii erilaisia muotoja, joilla populismi valtavirtaistuu 2000-luvun Euroopassa ja Amerikassa. Projektissa tehdään vertailevaa analyysia ja erilaisia tapaustutkimuksia. Populismi ymmärretään projektissa pikemminkin poliittisen artikulaation prosessina, tapana liittää erilaisia poliittisia vaatimuksia toisiinsa ja rakentaa poliittista identiteettiä, kuin yksinkertaisesti tiettyinä poliittisina liikkeinä tai poliittisen kielenkäytön ja tyylin erityismuotoina. POVA selvittää tässä viitekehyksessä missä, milloin ja kuinka laajalti populismin kolmentyyppistä valtavirtaistumista on havaittavissa tutkimuksen kohdemaissa 2000-luvulla: 1) miten eri tyyppiset populistiset puolueet ovat itse valtavirtaistuneet, 2) kuinka muut puolueet ovat omaksuneet populistisia artikulaatioita, ja 3) miten populismi on vaikuttanut laajemmin julkisuuteen, mediaan ja demokratiaan? Populismin valtavirtaistumista tutkitaan konsortiossa, jonka tutkijat tulevat Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistoista.