Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lönnqvist, Jan-Erik M
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Hur blir vi dem vi är? Stabilitet och förändring i personlighetsdrag och i personliga värderingar som en funktion av de sociala roller vi innehar och de interpersonella relationer som vi lever och verkar i.
Päätös 309537
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.03.2022
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Jag undersöker hur inre och yttre faktorer, som å ena sidan personlighetsdrag och personliga värderingar, och, å andra sidan, de interpersonella relationer och social roller som utgör vår sociala omgivning, formar varandra över livscykeln. Jag använder mig av två longitudinella data som följer med människor och deras sociala omgivningar genom två tidsperioder som karakteriseras av stora livsförändringar. Det första projektet följer med barn från sju års ålder, då skolan börjat, tills de fyllt 16, då grundskolan tagit slut. Det andra projektet följer med första gången föräldrar från första veckorna av graviditeten till att barnen är tre. I bägge projekt har deltagarna beskrivits årligen utgående från flera olika perspektiv och med olika mätmetoder. Nästan alla livsförändringar involverar interpersonliga relationer, och jag fokuserar på hur ens sociala omgivning (t.ex. ens skolkamrater, ens make) påverkar de förändringar som sker när människor navigerar genom stora livsförändringar.