Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Paasonen, Susanna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Seksuaalisuus ja leikki mediakulttuurissa
Päätös 309382
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SaP kehittää uusia lähestymistapoja seksuaalisuuden ja mediakulttuuriin tutkimukseen keskittymällä leikin ja leikkisyyden käsitteisiin, joita on toistaiseksi käsitelty ensisijaisesti pelitutkimuksen kentällä. Hank tarkastelee leikin ja leikkisyyden nautinnollisia ja kivuliaita muotoja yksityisissä ja kollektiivisissa elämissä, joiden maisemana on yhä mediakyllästeisempi ja verkostoituneempi nykykulttuuri. Tutkimusaineistot vaihtelevat nautinnollisista uppoutumisista seksuaaliseen leikkiin turvallisen leikin rajoja merkitseviin sisältövaroituksiin sekä aktivistien hyödyntämiin leikkisyyden muotoihin. Yhdistämällä laajan käsiteanalyysiin media- ja haastatteluaineistojen perusteelliseen analyysiin SaP tarjoaa uusia tapoja ymmärtää seksuaalisuuden ja mediakulttuurin vangitsevaa vetovoimaa sekä sen yhteyttä seksuaalisten, sukupuolisten ja rodullisten identiteettien muotoutumiseen.