Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Leino-Sandberg, Päivi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Läpinäkyvyys EU:ssa - vastauksesta julistukseksi?
Päätös 309305
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Läpinäkyvyydestä on tullut viime vuosikymmeninä EU:n keskeinen arvo. Lissabonin sopimuksen myötä (2009) se on saanut oikeudellisesti täsmällisemmän sisällön. Tämän on otaksuttu johtavan kansalaisten lisääntyvään osallistumiseen ja täten vähentävän EU:n demokratiavajetta. Käytännössä kehitys on kuitenkin ollut toinen: läpinäkyvyyttä kyllä kannatetaan teoriassa, mutta vastustetaan käytännössä. Pelkona on, että lisääntyvä läpinäkyvyys heikentäisi unionin tehokkuutta. Tutkimusprojektin tavoitteena on tarkastella kriittisesti tätä oletusta. Tämä tehdään neljän tutkimuskysymyksen avulla: 1) Mitä läpinäkyvyys EU:n näkemyksen mukaan tarkoittaa? 2) Heikentääkö läpinäkyvyys tehokkuutta? 3) Mikä merkitys on oikeudellisella sääntelyllä? 4) Toimivatko läpinäkyvyyskäytännöt? Jokainen tutkimuskysymys on edelleen jaettu tarkoituksenmukaisiin alakysymyksiin. Kysymyksiin etsitään vastausta niin teoriassa kuin käytännössä oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden menetelmin.