Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Purhonen, Semi
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kulttuurisen kerrostumisen dynamiikat: Miten kulttuuriset luokittelut, hierarkiat ja maut muuttuvat (DYNAMICS)
Päätös 309181
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kuinka kulttuuriset luokittelut, hierarkiat ja maut muuttuvat ja kehittyvät? Ovatko vanhat, statukseen perustuvat ”korkean” ja ”matalan” väliset erottelut menettäneet merkityksensä ja elämmekö entistä vähemmän hierarkkisessa ja yhä demokraattisemmassa kulttuurissa? Tämä Tampereen yliopistossa toteutettava hanke kehittää teoriaa kulttuurisen kerrostumisen dynamiikasta ja sisältää kolme empiiristä osatutkimusta. Ensimmäinen osa on pitkittäistutkimus kulttuurin ja taiteen sanomalehtinäkyvyydestä kuudessa eurooppalaisessa maassa vuosina 1960–2010. Toinen osa tutkii elämäntyylien ja makujen muutosta Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kolmas osa keskittyy kulttuurisen kerrostumisen nopeimpiin muutoksiin analysoimalla suurta sosiaalisen median aineistoa. Tuottamalla empiiristä tietoa ja ymmärrystä kulttuurisen kerrostumisen ja hierarkioiden muutoksista hanke on tutkimuksellisesti uutta luova sekä osallistuu myös laajemman julkisuuden keskusteluihin kulttuurisesta eriarvoisuudesta.