Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Vakkuri, Jarmo
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Tuloksellisuusmittaus hybridien hallinnassa
Päätös 309134
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyisessä hybridiorganisaatioiden ja -instituutioiden tutkimuksessa on merkittävä puute. Tiedetään liian vähän hybridien tuloksellisuuden arvioinnista ja mittaamisesta. Projekti tarkastelee tuloksellisuusmittauksen järjestelmiä hybridien hallinnassa. Hybridisyys liittyy seuraaviin näkökulmiin: - omistuspohja on sekoitus yksityistä ja julkista - institutionaalisessa logiikassa sekoittuvat voitontavoittelu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus - rahoitus on osittain julkista, osittain yksityistä - toiminnan kontrolli sisältää julkisia ja yksityisiä piirteitä Hanke analysoi hybridien tuloksellisuusmittauksen järjestelmiä ja niiden rajoitteita sekä mittausten hyödyntämistä päätöksenteossa. Hankkeessa selvitetään järjestelmien nykytila, kehitetään uutta tuloksellisuusmittauksen teoriaa mm. "big data" analyysilla sekä analysoidaan mittausten käyttöä päätöksenteossa. Hanke kohdentuu kolmeen ympäristöön: T&K-järjestelmään, cleantech-toimialaan ja terveydenhuollon organisaatioihin.