Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Leppänen, Taru Irmeli
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Uusmaterialismi, feminismi ja paikallisuus
Päätös 309007
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Uusmaterialismi, feminismi ja paikallisuus Uusmaterialismi on monitieteinen alkaneen vuosituhannen ajattelusuuntaus, joka tarkastelee uusin tavoin materiaalisuuden – ihmiskehojen, teknologioiden, luonnon ja tuotettujen materiaalien – keskeistä roolia todellisuutemme rakentumisessa. Tämä projekti kehittää uusmaterialistista tutkimusotetta ihmistieteellisessä sukupuolen tutkimuksessa ja feministisessä teoriassa. Projekti korostaa paikkasidonnaisen empiirisen tutkimuksen ja kenttämenetelmien tärkeyttä uusmaterialistisessa tutkimuksessa. Hankkeen osatutkimukset keskittyvät uusmaterialistisen tutkimuksen piirissä toistaiseksi vähän tutkittuihin aiheisiin: lasten kulttuurit ja kasvatuskäytännöt, rotu, queer-aktivismi, yhteisöllinen käsityö, musiikki, ääni ja esitystaiteet. Tuloksena syntyy tuoreita ymmärryksiä materiaalisuudesta, sukupuolesta ja toimijuudesta ilmiöinä, joita määrittävät ihmisyyden ja luonnon, kehollisuuden ja ympäristön sekä ruumiin ja mielen keskinäissuhteet.