Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Punamäki-Gitai, Raija-Leena
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe VAUVA- JA NUORUUSIÄN KEHITYKSELLISET MUUTOKSET: Varhaiset psykososiaaliset ja medikaaliset vaikutusmekanismit
Päätös 308988
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ihmiselämässä on kehitysvaiheita jolloin muutokset ovat erityisen intensiivistä: sikiöaika, vauvaikä ja nuoruusikä. Silloin sosiaalis-emotionaaliset, biologishormonaaliset ja aivotoiminnalliset muutokset ovat dramaattisia. Tämänaikaiset kokemukset vaikuttavat laaja-alaisesti myöhempään kehitykseen ja mielenterveyteen. Siksi on kiehtovaa tutkia miten varhaiset, sikiö- ja vauva-ajan biologispsykologiset ympäristöt ennustavat nuoruusiän kehitystä. Tutkimuksessa seurataan noin 750 suomalaista perhettä raskausajasta lasten myöhäiseen nuoruusikään. Tutkimuskysymykset koskevat varhaisten biologisten tekijöiden, perhesuhteiden ja vanhempien mielenterveyden yhteyttä mm. nuorten kiintymyssuhteisiin, neuraaliseen, kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen, sekä riskinottoon ja unen laatuun. Lisäksi tutkitaan yhteyksiä välittäviä psykofysiologisia ja sosiaalisia mekanismeja kuten tunteiden säätelyä ja stressireaktioita. Tuloksia sovelletaan vauva- ja nuoruusiän ongelmien ehkäisyyn.