Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Ojala, Jari
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Suomen talouden mallinnus 1500 - 2020: historiallisten aikasarjojen rakentaminen ja analyyysi
Päätös 308975
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa analysoidaan Suomen esimodernin ajan taloutta (noin 1500 - 1860). Tavoitteena on kerätä ja analysoida aineistoa, jolla saa aiempaa tarkemman kuvan Suomen esimodernista taloudesta ja linkittää aineisto olemassa oleviin kasvusarjoihin, jotka ulottuvat tähän päivään. Aineiston avulla Suomea voi käyttää esimerkkinä myöhään teollistuneen maan taloudellisesta kehityksestä ennen teollistumista, ja verrata Suomea olemassaolevaan kansainväliseen aineistoon.