Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Valaskivi, Katja
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Hybridi Terrori Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE)
Päätös 308850
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 309 180
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
HYTE kehittää tutkimusmallia, jonka avulla voidaan analysoida globaaleja, terroristisen väkivallan synnyttämiä hybridejä mediatapahtumia teoreettisesti, metodologisesti ja empiirisesti. Tieteidenvälinen hanke yhdistää median ja viestinnän tutkimuksen, laskennallisten yhteiskuntatieteiden, politiikantutkimuksen ja sotatieteiden näkökulmat. Menetelmällisesti hanke yhdistää määrällistä tutkimusotetta laadulliseen. Aineistona on Pariisin 2015 Charlie Hebdo -iskujen yhteydessä kerätty yli viiden miljoonan viestin sosiaalisen median aineisto, jota täydennetään laajoja väkivaltaisia mediatapahtumia koskevilla media-aineistoilla sekä osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla mediatuotannossa. Hanke kokoaa alan tutkijoiden kansainvälisen verkoston, joka tuottaa tietoa hybridin terrorin toimintatavoista globaalissa medioituneessa toimintaympäristössä, lisää toimijoiden välistä vuoropuhelua ja vahvistaa näin turvallisuutta globaalissa toimintaympäristössä.