Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Salin, Denise
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Mobbning på arbetsplatsen: Hur HR praxis kan förebygga fenomenet och minska på de negativa konsekvenserna
Päätös 308843
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektets syfte är att öka vår förståelse för hur olika HR praxis (t.ex. gällande utvärderings- och belöningssystem, introduktion för nyanställda, utbildning & utveckling) kan minska, eller öka, risken för mobbning på arbetsplatser och hur HR praxis för att hantera mobbning (t.ex. mediering, disciplinära åtgärder, konflikthantering) kan minska de negativa konsekvenserna som de drabbade och arbetsgemenskapen upplever. Ett flertal studier har påvisat att mobbning har allvarliga konsekvenser för såväl de utsatta, arbetsgemenskapen i stort, enskilda organisationer och samhället som helhet. Trots det är vår kunskap om hur fenomenet kan förebyggas och hanteras mycket begränsad. Genom att öka vår förståelse för hur organisatoriska faktorer (här i form av HR praxis) kan minska risken för mobbning och de negativa konsekvenserna av det, är vi bättre utrustade att hantera en av de faktorer som leder till förlust av produktivitet och till förtida pensioneringar.