Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hyvärinen, Matti
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä
Päätös 308792
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Demokratian äänet -projekti tutkii, miten kansan edustajat ja kansa ovat käsitteellistäneet demokratiaa ja kiistelleet siitä eri konteksteissa. Laajan, kertomuksia, puheita ja puhuntoja sisältävän tekstiaineiston analyysi tuottaa kattavan käsityksen tavoista, joilla sekä kansa että sen edustajat ymmärtävät, jakavat ja keskustelevat demokratian olemuksesta ja kehityksestä Suomessa viime vuosikymmenten aikana. Projekti yhdistää politiikan, historian, kirjallisuuden ja sosiologian tutkijat tiedonkäsittelyn ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on ymmärtää politiikasta käytävän puheen kerronnallisia ja diskursiivisia keinoja, joilla tuotetaan sekä poliittisia sisältöjä että omaa ja toisten toimijuutta. Projekti testaa ja kehittää tilastollisia ja kieliopillisia tietojenkäsittelyn menetelmiä yhdessä monitieteisen kertomuksentutkimuksen kanssa tavoitteenaan määrällisen ja laadullisen analyysin parempi yhdistäminen ison tekstiaineiston tutkimisessa.