Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Heiskala, Risto
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Eurooppalainen valtioaateli ja kohtalokkaat ongelmat: suomalaisen poliittisen ja hallinnollisen eliitin mielikuvastot Euroopan Unionissa
Päätös 308740
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Valloilleen riistäytyneen talouden, ympäristökriisin, epätasa-arvon ja turvattomuuden kaltaiset kohtalokkaat ongelmat varjostavat elämäämme globalisoituvassa maailmassa. Suomen kaltaisille pienille valtioille yhteistyö EU:n kaltaisissa poliittisissa yksiköissä saattaa olla reitti ongelmien kestävään ratkaisemiseen. Projekti tutkii, kuinka Suomen EU-politiikasta vastaavan tai EU:ssa toimivan poliittisen ja hallinnollisen eliitin toimintakenttä on rakentunut, kuinka he itse käsitteellistävät todellisuuden, jossa toimivat, kokevatko he kohtalokkaat ongelman tärkeiksi ja mahdollisiksi ratkaista, ja kuinka he ymmärtävät EU:n roolin tässä. Tilastoja, politiikkadokumentteja, tutkimuskirjallisuutta, pamfletteja ja blogeja käytetään kentän objektiivisten rakenteiden kuvaamiseen. Syvälle luotaava tutkimus ’mahdollisesta maailmasta’, jossa ’eurooppalaisen valtioaatelin’ suomalainen segmentti elää ja tavasta, jolla se suhtautuu kohtalokkaisiin ongelmiin, perustuu sen 40 jäsenen syvähaastatteluun.