Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hintsanen, Mirka
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Kuinka varhainen psykososiaalinen ympäristö vaikuttaa myötätuntoon: 31-vuoden prospektiivinen kohorttitutkimus myötätunnon kehityksestä.
Päätös 308676
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 420 877
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kulttuurisen monimuotoisuuden kasvu kohottaa väkivaltaisten konfliktien riskiä yhteiskunnassamme niin erilaisten etnisten kuin sosiaalistenkin ryhmien välillä. Tässä toimintaympäristössä tarvitaan uusia keinoja myötätuntoisuuden lisäämiseksi. Tutkimuksemme tarkastelee myötätunnon kehityksen taustalla olevia varhaisia lapsuusiän tekijöitä sekä sitä, kuinka geenit muovaavat psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä aikuisiän myötätuntoon. Tutkimus on osa populaatiopohjaista LASERI-pitkittäistutkimusta, johon osallistui tutkimuksen käynnistyessä, vuonna 1980, yli 3500 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Osallistujia on sittemmin seurattu useissa jatkotutkimuksissa 31 vuoden ajan. Tutkimuksemme tuottamaa tietoa kasvuympäristön ja perimän vaikutuksista myötätunnon kehitykseen voidaan hyödyntää harmonisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamisessa.