Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Negri, Sara
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Modaliteetit ja konditionaalit: systemaattisia ja historiallisia tutkimuksia
Päätös 308664
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suunniteltu tutkimus kuuluu filosofiseen logiikkaan, joka on teoreettisen filosofian ydinalueita. Suorituspaikka on Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Tutkimuksen keskeisinä tavoitteina on kehittää uudenlainen looginen metodologia filosofisen logiikan päättelyprosessien esittämiseksi, yleistä todistusteoriaa koskevien tulosten perusteella, ja tähän liittyvien modaalikäsitteiden alkuperän tutkimus eurooppalaisessa filosofiassa. Tutkimuksen sovellutuksina saavutetaan modaliteettien, konditionaalien, ja kontrafaktuaalien käyttöä ohjaavia päättelysysteemejä formaalisen epistemologian ja päättelyn teorioissa.