Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pöysä, Jyrki
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Venäjä kenttänä ja arkistona - 1800- ja 1900 -luvun perinteentutkijat suomalaisuutta konstruoimassa
Päätös 308618
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 479 805
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
"Venäjä kenttä ja arkistona - 1800- ja 1900-luvun perinteentutkijat suomalaisuuden rakentajina" -hanke on tärkeä uusi avaus arkistojen ja kentän suhteen hahmottamiseksi etnologisissa tieteissä. Hanke koostuu erillisistä tapaustutkimuksista, joissa suomalaisen Venäjälle ja Karjalaan suuntautuneen etnologian ja folkloristiikan tutkimushistoriaa arvioidaan viime vuosikymmenten etnografisen kenttätyön kritiikin ja uusimman arkistojen historiallista ja ideologista määräytyneisyyttä korostavan näkökulman avulla.