Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Rannila, Päivi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Rajoitetut tilat suomalaisissa hoivan ja kontrollin laitoksissa
Päätös 308616
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus käsittelee suomalaisten hoivalaitosten rajoitettuja tiloja. Ikääntynyt väestö ja viimeaikoina ilmenneet väärinkäytökset hoitolaitoksissa kertovat tarpeesta tutkia laitoksia ja niiden käytäntöjä monipuolisista näkökulmista. Tutkimusprojektissa kysytään ensinnäkin, miten hoitoon ja kontrolliin perustuvat insituutiot muodostuvat laeissa, säädöksissä, normeissa ja diskursseissa. Toiseksi kysytään, miten päällekkäiset ja ristikkäiset normit toteutuvat laitoksissa, ja millaisia käytäntöjä, rajoitavia mekanismeja, ja selviytymiskeinoja niistä on tunnistettavissa. Kolmanneksi kysytään, millaisia vaihtoehtoja rajoittaville mekanismeille on olemassa, ja miten ne muuttavat hoitolaitosten kontrollia ja tilallisia piirteitä. Tutkimuksen kohteina ovat psykiatrinen vankisairaala, muita psykiatrisia sairaaloita, vanhainkoteja sekä ikääntyneiden kylä.