Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Östman, Ann-Catrin
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Handel med främlingar – gårdfarihandlare, kunder och handelsmöten i Finland, 1840–1940
Päätös 308534
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
På 1800-talet reste gårdfarihandlare omkring erbjöd nya, ofta spännande varor till försäljning. Bland försäljarna fanns förutom svensk- och finskspråkiga även personer med romsk, rysk/karelsk eller judisk bakgrund. Samtidigt som den rörliga gårdfarihandeln gav försörjningsmöjligheter åt utifrånkommande grupper, möjliggjorde den ökad konsumtion. Dessa kringvandrande försäljare väckte emellertid även rädslor och oro i lokalsamhällen. Vi intresserar oss för gårdfarihandlarna själva och för hur kunderna uppfattade försäljarna och deras varor. Denna handel bidrog till ett utökat varuutbyte såväl lokalt, regionalt som globalt, men dess betydelse för kulturmöten i Finland har undersökts endast i mindre omfattning. Med fokus på materiell kultur lyfter projektet fram den betydelse som varor och ting hade i mötet mellan olika sociala grupper. Framförallt analyser vi uppfattningar de olika vandrade handelsidkarna, ofta män och undrar hur, när och varför dessa tolkades som främlingar.