Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pöyhönen, Sari
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Rajojen yli - Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin
Päätös 308520
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa tutkitaan taiteen keinoin vasta maahan muuttaneiden ja pitkään tai aina maassa asuneiden ihmisten kuulumista fyysisiin, sosiaalisiin ja virtuaalisiin paikkoihin ja sitä, miten kuulumisen performanssit, representaatiot ja kertomukset liittyvät laajempiin kulttuurisiin ja poliittisiin konteksteihin ja yhteiskuntarakenteisiin. Tutkimusaineisto koostuu etnografisista kenttähavainnoista, osallistujien haastatteluista, valokuvista, videoista, teatteriesityksistä, omaelämäkerrallisista kertomuksista, esineistä, mediateksteistä ja internetkeskusteluista ja se kerätään etnografian, osallistavan taideperustaisen tutkimuksen sekä reseptiotutkimuksen avulla. Osallistujia valtauttavan tutkimuksen tavoitteena on luoda uudenlaisia, rajoja ylittäviä tietoteoreettisia ja metodologisia avauksia kuulumisen tutkimukseen sekä avata vaihtoehtoisia tapoja puhua maahanmuutosta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa kotouttamispolitiikan käytänteitä kehitettäessä.