Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Laitinen, Merja Anneli
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ha yhteiskunnallisissa prosesseissa – Tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino
Päätös 308470
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa pureudutaan lasten tietoon ja toimijuuteen ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa tarkastelemalla lasten tietävää toimijuutta vanhempien välisen eron jälkeisen vainon näkökulmasta. Taustalla on ajatus siitä, että lapsilla on oikeus tietoon ja itsenäiseen toimijuuteen yksityisissä, moniammatillisissa ja yhteiskunnallisissa ympäristöissä. Lasten tietävää toimijuutta lähestytään monitieteisesti sosiaalityön, oikeustieteiden ja kasvatustieteiden näkökulmista. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää eron jälkeiseen vainoon puuttumisessa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja oikeudellisissa prosesseissa vainon uhrien auttamiseksi ja suojaamiseksi sekä sosiaalityöntekijöiden, opettajien ja juristien koulutuksessa.