Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Sams, Mikko
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Ryhmäytymisen aivomekanismit
Päätös 308431
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimme ryhmäprosessien neurokognitiivisia mekanismeja. Mittaamme aivotoimintaa magneettikuvauksella (fMRI) ja magnetoenkefalografialla (MEG). Käytämme tutkimuksessamme mahdollisimman luonnonmukaisia ärsykkeitä, missä sosiaaliset tapahtumat esiintyvät niiden luonnollisessa ympäristössä. Tämä vaatii kehittyneiden signaalianalyysimenetelmien käyttämistä. Tutkimuskohteenamme ovat: 1) Sisäryhmään ja ulkoryhmään kuuluvien henkilöiden havaitsemismekanismien erot luonnollisissa olosuhteissa, tässä tapauksessa elokuvassa esiintyvien henkilöiden toimintaa havainnoitaessa. 2) Sen selvittäminen miten minäkuvaa nopeasti muuttamalla voidaan vähentää henkilöiden taipumusta suhtautua negatiivisesti ulkoryhmään kuuluviin henkilöihin. 3) Ymmärtää miten stressi vaikuttaa sisä- ja ulkoryhmään kuuluvien henkilöiden havaitsemiseen. 4) Ymmärtää miten tasapuolinen ja kantaaottava media vaikuttavat kognitiiviseen valmiuteen ratkoa ryhmien välisiä ristiriitoja.