Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pösö, Tarja
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Suostumus ja tahdonvastaisuus lastensuojelun päätöksenteossa: sosio-legaalinen tarkastelu
Päätös 308402
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.03.2021
Rahoitus (€) 430 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan Suomessa rinnakkaisessa käytössä olevaa tahdonvastaista ja suostumukseen perustuvaa huostaanottoa ja sitä, miten suostumus ja vastustaminen neuvotellaan ja vahvistetaan osaksi päätöksentekoa. Kummassakin huostaanottotyypissä rajoitetaan vanhempien ja lasten perus- ja ihmisoikeuksia ja siksi on perusteltua tarkastella, millä ehdoilla lapset ja vanhemmat voivat suostua niiden rajoittamiseen ja millä ehdoilla ko suostumusta voidaan ylipäänsä kysyä. Tutkimusasetelma yhdistää oikeudellisten normien, vuorovaikutuksen ja sosiaalityön analyysia ja niitä tukevia aineistoa. Tuloksena valottuu Suomessa laajimmassa käytössä olevan huostaanottopäätöksenteon muodot ja käytännöt.