Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Salmela-Aro, Katariina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Silta tulevaisuuteen - Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen
Päätös 308351
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Silta tulevaisuuteen - GAPS monitieteinen kansainvälinen ryhmä tutkii digitalisaation vaikutuksia nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen.