Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Mauno, Saija
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä
Päätös 308334
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 328 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Työelämän intensifikaatio ja siitä kumpuavat työn uudenlaiset vaatimukset sekä niiden seuraukset ovat toistaiseksi vähän tutkittuja stressitekijöitä. Tämän nelivuotisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia työn intensifikaatiota ja siitä nousevia uudenlaisia työn vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Lisäksi selvitetään auttavatko tietyt itsesäätelyn voimavarat (elämänhallintastrategiat, työn tuunaaminen, työstä palautuminen) työntekijöitä selviytymään näissä uudella tavalla kuormittavissa työoloissa. Tarkastelemme ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä sekä määrällisen että laadullisen tutkimusotteen avulla hyödyntäen myös pitkittäistutkimusta ja monitasomallintamista. Lisäksi selvitämme mahdollisia ikä- ja ammattiryhmäeroja. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esim. työstressi-interventioissa, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä vastaamaan eri ikä- ja ammattiryhmien tarpeita.